Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-3980E-DC-BDL - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection FG-3980E-DC-BDL Updating... Updating...

FG-3980E-DC-BDL - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection

Giá tốt
2 FG-3980E-DC-BDL-950-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-3980E-DC-BDL-950-12 Updating... Updating...

FG-3980E-DC-BDL-950-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year

Giá tốt
3 FG-3980E-DC-BDL-871-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3980E-DC-BDL-871-12 Updating... Updating...

FG-3980E-DC-BDL-871-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year

Giá tốt
4 FG-3980E-DC-BDL-974-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3980E-DC-BDL-974-12 Updating... Updating...

FG-3980E-DC-BDL-974-12 - FortiGate-3980E-DC Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản