Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-601E Tường lửa Firewall Fortigate 601E Series FG-601E Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate 601E FG-601E 2x 10 GE SFP+ slots, 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch ports, 8x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware, 2x 240 GB onboard SSD storage

Giá tốt
2 FG-601E-BDL Firewall FortiGate 601E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-601E-BDL Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate 601E-BDL FG-601E-BDL 2x 10 GE SFP+ slots, including 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch port, 8x GE SFP slots, 2x 240 GB onboard SSD storage, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FG-601E-BDL-950-12 FortiGate-601E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-601E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-601E-BDL-950-12 - FortiGate-601E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-601E-BDL-871-12 FortiGate-601E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FG-601E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Nơi bán Tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-601E-BDL-871-12 - FortiGate-601E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-601E-BDL-974-12 FortiGate-601E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-601E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-601E-BDL-974-12 - FortiGate-601E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản