Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-60E-POE-BDL FortiGate 60E-POE with 1Y 8x5 UTM Bundle License FG-60E-POE-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-60E-POE-BDL 10x 1GE RJ45 ports (8x PoE/PoE+ ports, 2x WAN ports) with 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FG-60E-POE-BDL-950-12 FortiGate-60E-POE 24x7 UTM Protection 1 Year License FG-60E-POE-BDL-950-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FG-60E-POE-BDL-950-12 FortiGate-60E-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-60E-POE-BDL-871-12 FortiGate-60E-POE 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FG-60E-POE-BDL-871-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FG-60E-POE-BDL-871-12 FortiGate-60E-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-60E-POE-BDL-974-12 FortiGate-60E-POE 24x7 Enterprise Protection 1 Year License FG-60E-POE-BDL-974-12 Updating... Updating...

Fortinet FG-60E-POE-BDL-974-12 FortiGate-60E-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản