Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-61E-BDL Firewall Fortinet FortiGate 61E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-61E-BDL $ 3,505 Liên hệ

Firewall Fortinet FortiGate FG-61E-BDL 10x GE RJ45 ports (7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), 128 GB SSD, Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle

Giá tốt
2 FG-61E-BDL-950-12 FortiGate-61E 24x7 UTM Protection 1 Year License FG-61E-BDL-950-12 $ 3,505 Liên hệ

Phân phối tường lửa Fortinet FG-61E-BDL-950-12 FortiGate-61E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-61E-BDL-871-12 FortiGate-61E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FG-61E-BDL-871-12 $ 3,825 Liên hệ

Phân phối tường lửa Fortinet FG-61E-BDL-871-12 FortiGate-61E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-61E-BDL-974-12 FortiGate-61E 24x7 Enterprise Protection 1 Year License FG-61E-BDL-974-12 $ 4,038 Liên hệ

Tường lửa Fortinet FG-61E-BDL-974-12 FortiGate-61E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản