Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-800D-BDL Firewall FortiGate 800D with 1 year 8x5 UTM Bundle Lic FG-800D-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-800D-BDL, 22x GE RJ45, 4x GE RJ45 Bypass Protection, 8 SFP, 2 SFP+, 240 GB SSD, with 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FG-800D-BDL-950-12 FortiGate-800D 24x7 UTM Protection 1 Year FG-800D-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-800D-BDL-950-12 - FortiGate-800D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-800D-BDL-871-12 FortiGate-800D 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-800D-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-800D-BDL-871-12 - FortiGate-800D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-800D-BDL-974-12 FortiGate-800D 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-800D-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-800D-BDL-974-12 - FortiGate-800D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản