Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-90D Firewall Fortinet FortiGate 90D series FG-90D $ 2,495 Liên hệ Phân phối FG-90D Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 32 GB storage, Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 giá tốt Giá tốt
2 FG-90D-POE Firewall Fortinet FortiGate 90D-POE series FG-90D-POE $ 2,995 Liên hệ Phân phối FG-90D-POE Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN, 10x Switch ports, 4x PoE ports), 32 GB SSD managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16 giá tốt Giá tốt
3 FG-90D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90D-POE series FG-90D-POE-BDL Updating... Liên hệ FG-90D-POE-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN, 10x Switch ports, 4 PoE), 32 GB SSD giá tốt, include 1 year 8x5 Forticare FortiGuard Giá tốt
4 FG-90D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90D series FG-90D-BDL Updating... Liên hệ FG-90D-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN ports, 14 Switch ports), 32 GB storage, include 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt Giá tốt
5 FG-90D-BDL-950-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-90D-BDL-950-12 $ 1,647 27,088,215 đ FG-90D-BDL-950-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
6 FG-90D-BDL-871-12 - FortiGate-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-BDL-871-12 $ 1,796 29,550,780 đ FG-90D-BDL-871-12 - FortiGate-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
7 FG-90D-BDL-974-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-BDL-974-12 $ 1,896 31,192,490 đ FG-90D-BDL-974-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
8 FG-90D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-90D-POE-BDL-950-12 $ 1,977 32,516,715 đ FG-90D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
9 FG-90D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-POE-BDL-871-12 $ 2,156 35,472,780 đ FG-90D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
10 FG-90D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-POE-BDL-974-12 $ 2,276 37,443,490 đ FG-90D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-90D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản