Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-90D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90D series FG-90D-BDL Updating... Liên hệ FG-90D-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2 WAN ports, 14 Switch ports), 32 GB storage, include 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt Giá tốt
2 FG-90D-BDL-950-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-90D-BDL-950-12 $ 1,647 27,088,215 đ FG-90D-BDL-950-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-90D-BDL-871-12 - FortiGate-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-BDL-871-12 $ 1,796 29,550,780 đ FG-90D-BDL-871-12 - FortiGate-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-90D-BDL-974-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-90D-BDL-974-12 $ 1,896 31,192,490 đ FG-90D-BDL-974-12 - FortiGate-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản