Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FGR-30D-BDL Firewall Fortinet FortiGate Rugged 30D with 1 year 8x5 UTM Bundle FGR-30D-BDL Updating... Liên hệ Firewall FortiGate Rugged FGR-30D-BDL, 4x GE RJ45 ports, 2x GE SFP slots, 2x DB9 Serial, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt
2 FGR-30D-BDL-950-12 FortiGate-Rugged-30D 24x7 UTM Protection 1 Year FGR-30D-BDL-950-12 Updating... Liên hệ

Thiết bị tường lửa Fortinet FGR-30D-BDL-950-12 FortiGate-Rugged-30D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FGR-30D-BDL-871-12 FortiGate-Rugged-30D 8x5 Enterprise Protection 1 Year FGR-30D-BDL-871-12 Updating... Liên hệ Giấy phép bản quyền Fortinet FGR-30D-BDL-871-12 FortiGate-Rugged-30D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
4 FGR-30D-BDL-974-12 FortiGate-Rugged-30D 24x7 Enterprise Protection 1 Year FGR-30D-BDL-974-12 Updating... Liên hệ Giấy phép bản quyền Fortinet FGR-30D-BDL-974-12 FortiGate-Rugged-30D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản