Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FLS-ASR1001-5G - Upgrade from 2.5 Gbps to 5Gbps License for ASR 1001 FLS-ASR1001-5G $ 5,000 52,875,000 đ FLS-ASR1001-5G - Upgrade from 2.5 Gbps to 5Gbps License for ASR 1001 Giá tốt
2 L-FLS-ASR1001-5G= - Upgrade from 2.5 Gbps to 5Gbps E-Delivery PAK for ASR 1001 L-FLS-ASR1001-5G= $ 5,000 52,875,000 đ L-FLS-ASR1001-5G= - Upgrade from 2.5 Gbps to 5Gbps E-Delivery PAK for ASR 1001 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.