Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR-2120 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2120 Series FPR-2120 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Cisco Firepower FPR-2120 6 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 100 GB Storage

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản