Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR2K-NM-8X1G Cisco Firepower 8 Port SFP 1G Network Module FPR2K-NM-8X1G $ 11,995 140,941,250 đ

Card mở rộng dùng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-8X1G Firepower 2100 8 Port SFP 1G Network Module

Giá tốt
2 FPR2K-NM-8X1G-F Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module FPR2K-NM-8X1G-F $ 9,995 117,441,250 đ

Card mở rộng cho Firewall Cisco FPR2K-NM-8X1G-F Cisco Firepower 8 Port 1G Copper FTW Network Module for Firepower 2130 and Firepower 2140

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản