Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR4110-AMP-K9 Cisco Firepower 4110 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays FPR4110-AMP-K9 $ 89,995 1,057,441,250 đ

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4110-AMP-K9 Cisco Firepower 4110 AMP Appliance, 1U, 2 x Network Module Bays, Firepower 4110 Threat Defense Chassis

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.