Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR4K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 6 Port 10G SR FTW Network Module FPR4K-NM-6X10SR-F= Updating... Updating...

Card mạng cho Firewall Cisco FPR4K-NM-6X10SR-F= Cisco Firepower 4100 with 6 Port 10 Gigabit Ethernet SR FTW Network Module for Firepower 4110, 4115, 4120, 4125, 4140, 4145, 4150

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản