Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR9K-NM-2X40G-F Cisco Firepower 2 Port 40G SR FTW Network Module FPR9K-NM-2X40G-F Updating... Updating...

Card mạng cho Firewall Cisco FPR9K-NM-2X40G-F Cisco Firepower 2 Port 40G SR FTW Expansion Network Module for Firepower FPR-C9300

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản