Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR9K-SM24-FTD-BUN Cisco Firepower 9300 Security Module 24 FTD Bundle FPR9K-SM24-FTD-BUN Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa doanh nghiệp Firewall Cisco FPR9K-SM24-FTD-BUN Cisco Firepower 9300 Security Module 24 FTD Bundle with 21G NGFW Throughtput

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản