Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-30E-3G4G-NAM-BDL FortiWiFi-30E-3G4G-NAM with 1 Year 8x5 UTM Protection FWF-30E-3G4G-NAM-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet FWF-30E-3G4G-NAM-BDL FortiWiFi-30E-3G4G-NAM 1x WAN port, 4x Switch ports, Wireless (802.11a/b/g/n), with Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection License

Giá tốt
2 FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-950-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM 24x7 UTM Protection 1 Year FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortinet FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-950-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-871-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM 8x5 Enterprise Protection 1 Year FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-871-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Fortinet FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-871-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
4 FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-974-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM 24x7 Enterprise Protection 1 Year FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-974-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Fortinet FWF-30E-3G4G-NAM-BDL-974-12 FortiWiFi-30E-3G4G-NAM Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản