Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-30E-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi 30E with 1 year 8x5 UTM Bundle FWF-30E-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall FortiWiFi FWF-30E-BDL 5x GE RJ45 ports (1 WAN, 4 Switch ports), Wireless 802.11a/b/g/n, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FWF-30E-BDL-950-12 Fortinet FortiWiFi-30E 24x7 UTM Protection 1 Year License FWF-30E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FWF-30E-BDL-950-12 FortiWiFi-30E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FWF-30E-BDL-871-12 FortiWiFi-30E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FWF-30E-BDL-871-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet FWF-30E-BDL-871-12 FortiWiFi-30E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
4 FWF-30E-BDL-974-12 FortiWiFi-30E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FWF-30E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Tường lửa Fortinet FWF-30E-BDL-974-12 FortiWiFi-30E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản