Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-50E-2R Firewall Fortinet FortiWiFi-50E-2R 2 WAN, 5 Switch ports FWF-50E-2R Updating... Updating...

Firewall FortiWiFi FWF-50E-2R 7x GE RJ45 ports (2 WAN, 5 Switch ports) dual radio Wireless 802.11a/b/g/n/ac, maximum managed FortiAPs 10/5

Giá tốt
2 FWF-50E-2R-BDL Firewall FortiWiFi-50E-2R with 1 year 8x5 UTM Bundle FWF-50E-2R-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiWiFi FWF-50E-2R-BDL 7x GE RJ45 ports (2 WAN, 5 RJ45) dual radio Wireless 802.11a/b/g/n/ac, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle

Giá tốt
3 FWF-50E-2R-BDL-950-12 FortiWiFi-50E-2R 24x7 UTM Protection 1 Year License FWF-50E-2R-BDL-950-12 Updating... Updating...

Fortinet FWF-50E-2R-BDL-950-12 FortiWiFi-50E-2R Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FWF-50E-2R-BDL-871-12 FortiWiFi-50E-2R 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FWF-50E-2R-BDL-871-12 Updating... Updating... Fortinet FWF-50E-2R-BDL-871-12 FortiWiFi-50E-2R Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
5 FWF-50E-2R-BDL-974-12 FortiWiFi-50E-2R 24x7 Enterprise Protection 1 Year License FWF-50E-2R-BDL-974-12 Updating... Updating... Fortinet FWF-50E-2R-BDL-974-12 FortiWiFi-50E-2R Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản