Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-51E Firewall Fortinet FortiWiFi-51E 2x WAN, 5x Switch ports FWF-51E Updating... Updating...

Tường lửa Firewall FortiWiFi FWF-51E 7x GE RJ45 ports (2x WAN, 5x Switch ports), Wireless 802.11a/b/g/n, 32GB SSD, managed FortiAPs 10 / 5

Giá tốt
2 FWF-51E-BDL Firewall FortiWiFi-51E with 1 year 8x5 UTM Bundle FWF-51E-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall FortiWiFi FWF-51E-BDL 7x GE RJ45 ports (2 WAN, 5 RJ45 ports), Wireless 802.11a/b/g/n, 32GB SSD, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FWF-51E-BDL-950-12 FortiWiFi-51E 24x7 UTM Protection 1 Year FWF-51E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortinet FWF-51E-BDL-950-12 FortiWiFi-51E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FWF-51E-BDL-871-12 FortiWiFi-51E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FWF-51E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortinet FWF-51E-BDL-871-12 FortiWiFi-51E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FWF-51E-BDL-974-12 FortiWiFi-51E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FWF-51E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Phân phối tường lửa Forinet FWF-51E-BDL-974-12 FortiWiFi-51E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản