Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-61E Firewall Fortinet FortiWiFi 60E series FWF-61E Updating... Updating...

Phân phối FWF-61E (FWF 61E) Firewall FortiWiFi 10 GE RJ45 ports (7 RJ45 ports, 2 WAN, 1 DMZ) 128GB SSD, Wireless 802.11a/b/g/n/ac, managed FortiAPs 30 / 10 giá tốt

Giá tốt
2 FWF-61E-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi-61E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FWF-61E-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall FortiWiFi FWF-61E-BDL 10 RJ45 ports (7 RJ45, 2 WAN, 1 DMZ) 128GB SSD, Wireless 802.11a/b/g/n/ac, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FWF-61E-BDL-950-12 FortiWiFi-61E 24x7 UTM Protection 1 Year License FWF-61E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Fortinet FWF-61E-BDL-950-12 FortiWiFi-61E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FWF-61E-BDL-871-12 FortiWiFi-61E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FWF-61E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FWF-61E-BDL-871-12 FortiWiFi-61E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FWF-61E-BDL-974-12 FortiWiFi-61E 24x7 Enterprise Protection 1 Year License FWF-61E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FWF-61E-BDL-974-12 FortiWiFi-61E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản