Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 GLC-3750V2-FX24 - 24 units of GLC-FE-100FX for 3750v2 GLC-3750V2-FX24 $ 2,500 26,437,500 đ

GLC-3750V2-FX24 - 24 units of GLC-FE-100FX for 3750v2

Giá tốt
2 GLC-3750V2-FX24= - 24 units of GLC-FE-100FX for 3750v2 GLC-3750V2-FX24= $ 2,500 26,437,500 đ GLC-3750V2-FX24= - 24 units of GLC-FE-100FX for 3750v2 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản