Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 H1L05A3#YVB - HPE 3PAR 8400 Remote Copy Base Support H1L05A3#YVB Updating... Updating... H1L05A3#YVB - HPE 3PAR 8400 Remote Copy Base Support Giá tốt
2 H1L05A3#YVC - HPE 3PAR 8400 Remote Copy Drive Support H1L05A3#YVC Updating... Updating... H1L05A3#YVC - HPE 3PAR 8400 Remote Copy Drive Support Giá tốt
3 H1L05A3#YVD - HPE 3PAR 8400 Virtual Copy Base Support H1L05A3#YVD Updating... Updating... H1L05A3#YVD - HPE 3PAR 8400 Virtual Copy Base Support Giá tốt
4 H1L05A3#YVE - HPE 3PAR 8400 Virtual Copy Drive Support H1L05A3#YVE Updating... Updating... H1L05A3#YVE - HPE 3PAR 8400 Virtual Copy Drive Support Giá tốt
5 H1L05A3#YVP - HPE 3PAR 8400 Data Encryption Support H1L05A3#YVP Updating... Updating... H1L05A3#YVP - HPE 3PAR 8400 Data Encryption Support Giá tốt
6 H1L05A3#YWE - HPE 3PAR 8440 Data Encryption Support H1L05A3#YWE Updating... Updating... H1L05A3#YWE - HPE 3PAR 8440 Data Encryption Support Giá tốt
7 H1L05A3#YX7 - HPE 3PAR 8450 Data Encryption Support H1L05A3#YX7 Updating... Updating... H1L05A3#YX7 - HPE 3PAR 8450 Data Encryption Support Giá tốt
8 H1L05A3#YXB - HPE 3PAR 8400 File Persona Ste 1TB Supp H1L05A3#YXB Updating... Updating... H1L05A3#YXB - HPE 3PAR 8400 File Persona Ste 1TB Supp Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản