Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ICX7450-24 Ruckus ICX 7450 24 Ports 1 GbE Switch with 3 Modular Slots ICX7450-24 Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24 ICX 7450 24 Ports 1 GbE switch with three modular slots for optional uplink/stacking ports. Power supplies, fans, and modules need to be ordered separately Giá tốt
2 ICX7450-24-E Ruckus ICX 7450 24 Port 1 GbE Switch Bundle with 4x10 GbE SFP+, 2x40 GbE QSFP+ ICX7450-24-E Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24-E 24 Ports 1 GbE switch bundle includes 4×10 GbE SFP+ uplinks/stacking, 2×40 GbE QSFP+ uplinks/stacking, 1×250 W AC power supply and one fan, front-to-back airflow Giá tốt
3 ICX7450-24P Ruckus ICX 7450 24 Ports PoE+ Switch with 3 Modular Slots ICX7450-24P Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24P ICX 7450 24 Ports 1 GbE switch PoE+ (8 Ports PoH IEEE 802.3bt 90W) with three modular slots for optional uplink/stacking ports. Power supplies, fans, and modules need to be ordered separately Giá tốt
4 ICX7450-24P-E Ruckus ICX 7450 24 Port PoE+ Switch Bundle with 4x10 GbE SFP+, 2x40 GbE QSFP+ ICX7450-24P-E Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24P-E 24 Ports PoE+ Switch bundle includes 4×10 GbE SFP+ uplinks/stacking, 2×40 GbE QSFP+ uplinks/stacking, 1×1,000 W AC power supply and one fan, front-to-back airflow Giá tốt
5 ICX7450-24-40G-E Ruckus ICX 7450 24 Port 1 GbE Switch Bundle with 3x40 GbE QSFP+ ICX7450-24-40G-E Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24-40G-E 24 Ports 1 GbE switch bundle includes 3×40 GbE QSFP+ uplinks/stacking, 1×250 W AC power supply and one fan, front-to-back airflow Giá tốt
6 ICX7450-24P-40G-E Ruckus ICX 7450 24 Port PoE+ Switch Bundle with 3x40 GbE QSFP+ ICX7450-24P-40G-E Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24P-40G-E 24 Ports PoE+ Switch bundle includes 3×40 GbE QSFP+ uplinks/stacking, 1×1,000 W AC power supply and one fan, front-to-back airflow Giá tốt
7 ICX7450-24P-E-RMT3 Ruckus ICX 7450 24 Port PoE+ Bundle Switch ICX7450-24P-E-RMT3 Updating... Updating... Ruckus ICX7450-24P-E-RMT3 ICX 7450 24 Ports PoE+ Switch bundle includes 4×10 GbE SFP+ uplinks/stacking, 2×40 GbE QSFP+ uplinks/stacking, 1×1000 W AC power supply and one fan, front-to-back airflow, 3 years 24×7 remote support Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản