Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 IDP75 - IDP75 Intrusion Detection and Prevention Appliance IDP75 Updating... Updating... IDP75 - IDP75 Intrusion Detection and Prevention Appliance Giá tốt
2 SVC-COR-IDP75 - Juniper Care Core Support for IDP75 SVC-COR-IDP75 Updating... Updating... SVC-COR-IDP75 - Juniper Care Core Support for IDP75 Giá tốt
3 SVC-EXT-WAR-IDP75 - Juniper Care CorePlus Support for IDP75 SVC-EXT-WAR-IDP75 Updating... Updating... SVC-EXT-WAR-IDP75 - Juniper Care CorePlus Support for IDP75 Giá tốt
4 SVC-NDCE-IDP75 - Juniper Care NextDay Onsite Support for IDP75 SVC-NDCE-IDP75 Updating... Updating... SVC-NDCE-IDP75 - Juniper Care NextDay Onsite Support for IDP75 Giá tốt
5 SVC-ND-IDP75 - Juniper Care NextDay Support for IDP75 SVC-ND-IDP75 Updating... Updating... SVC-ND-IDP75 - Juniper Care NextDay Support for IDP75 Giá tốt
6 SVC-NDS-IDP75 - Juniper Care NextDay Ship  Support for IDP75 SVC-NDS-IDP75 Updating... Updating... SVC-NDS-IDP75 - Juniper Care NextDay Ship Support for IDP75 Giá tốt
7 SVC-SDCE-IDP75 - Juniper Care SameDay Onsite Support for IDP75 SVC-SDCE-IDP75 Updating... Updating... SVC-SDCE-IDP75 - Juniper Care SameDay Onsite Support for IDP75 Giá tốt
8 SVC-SD-IDP75 - Juniper Care SameDay Support for IDP75 SVC-SD-IDP75 Updating... Updating... SVC-SD-IDP75 - Juniper Care SameDay Support for IDP75 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản