The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...
#No Part name Giá List Giá thị trường Note Mô tả
1 ISR4431/K9 $11,000.00 113,355,000 đ Router Cisco ISR4431/K9 ISR 4431 4 GE, 3 NIM, 8 GB FLASH, 2 GB DRAM (data plane), 4 GB DRAM (control plane) CON-SNT-ISR4431K Giá tốt
2 NIM-ES2-4 $550.00 5,667,750 đ Phân phối NIM-ES2-4 (NIM ES2 4) Cisco 4 Port GE Layer 2 LAN Switch NIM Module Router Card sử dụng cho Router Cisco ISR4221/K9 ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt
3 NIM-1T $400.00 4,122,000 đ Phân phối NIM-1T (NIM 1T) Cisco 1 Port Serial WAN Network Interface Card, dùng cho Router Cisco ISR4221/K9 ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt
4 NIM-2T $700.00 7,213,500 đ Phân phối NIM-2T (NIM 2T) Cisco 2 Port Serial WAN Network Interface Card, dùng cho Router Cisco ISR4221/K9 ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt
5 NIM-4T $0.00 0 đ Phân phối NIM-4T (NIM 4T) Cisco 4 Port Serial WAN Network Interface Card, dùng cho Router Cisco ISR4221/K9 ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt
6 NIM-ES2-8 $850.00 8,759,250 đ Phân phối NIM-ES2-8 (NIM ES2 8) Cisco 8 Port GE Layer 2 LAN Switch NIM Module Router Card sử dụng cho Router Cisco ISR4221/K9 ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt
7 NIM-ES2-8-P $950.00 9,789,750 đ Phân phối NIM-ES2-8-P (NIM ES2 8 P) Cisco 8 Port GE PoE/PoE+ Layer 2 LAN Switch NIM Module Router Card sử dụng cho Router Cisco ISR4321/K9 ISR4331/K9 ISR4351/K9 ISR4431/K9 ISR4451-X/K9 chính hãng giá tốt Giá tốt