Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JCS1200BASE-AC-R - JCS1200 base redundant AC platform: 12 slots w/ redundant cooling, 2 AC power supply kits (2 PSUs per kit), 2 switches, 2 Management modules, 2 Media trays, Chassis bezel and Cable management collar. JCS1200BASE-AC-R Updating... Updating... JCS1200BASE-AC-R - JCS1200 base redundant AC platform: 12 slots w/ redundant cooling, 2 AC power supply kits (2 PSUs per kit), 2 switches, 2 Management modules, 2 Media trays, Chassis bezel and Cable management collar. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản