Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JQ192A Arista QSFP-100G-SWDM4 X150 100G QSFP28 LC SWDM4 100m MM Transceiver JQ192A $ 3,145 36,953,750 đ Module quang Arista JQ192A QSFP-100G-SWDM4 X150 100G QSFP28 LC SWDM4 100m Multi Mode MMF Transceiver Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản