Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Aruba AP-377 802.11n/ac Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor AP JZ182A Updating... Updating...

Bộ phát wifi Aruba AP-377 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 Radio Integrated Directional Antenna Outdoor AP

Giá tốt
2 Aruba Instant IAP-274 802.11n/ac Dual Radio Antenna Connectors Outdoor AP JZ182A Updating... Updating...

Aruba Instant IAP-274 JW249A, JW250A, JW253A, JW251A, JW252A, JY764A 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Antenna Connectors Outdoor AP.

Giá tốt
3 Aruba Instant IAP-228 Dual Radio 6xRPSMA Cnctr Inst Indoor Hardened AP. JZ182A Updating... Updating...

Bộ phát wifi Aruba Instant IAP-228 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio 6xRPSMA Cnctr Inst Indoor Hardened AP.

Giá tốt
4 Aruba AP-228 Dual Radio 6xRPSMA Connectors Indoor Hardened AP. JZ182A Updating... Updating...

Aruba AP-228 JW182A, JW183A 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio 6xRPSMA Connectors Indoor Hardened AP.

Giá tốt
5 Aruba Instant IAP-275 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor AP. JZ182A Updating... Updating...

Aruba Instant IAP-275 JW254A, JW255A, JW258A, JW256A, JW257A, JY766A 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Omni Antenna Outdoor AP.

Giá tốt
6 Aruba AP-275 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor AP. JZ182A Updating... Updating...

Bộ phát wifi Aruba AP-275 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Omni Antenna Outdoor AP.

Giá tốt
7 Aruba Instant IAP-277 Dual Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP. JZ182A Updating... Updating...

Bộ phát wifi Aruba Instant IAP-277 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP.

Giá tốt
8 Aruba AP-277 802.11ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP. JZ182A Updating... Updating...

Aruba AP-277 JW180A, JW181A 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Antenna Outdoor AP.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản