Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-FPR2140T-URL-1Y Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR2140T-URL-1Y $ 13,000 152,750,000 đ Giấy phép Firewall Cisco L-FPR2140T-URL-1Y Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 1 Years Subcription License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.