Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-NS-2K-3KS-TS= - NetScaler 1KV: 2 Gbps Clustering to 3 Gbps Std (Upgrade) L-NS-2K-3KS-TS= Updating... Updating... L-NS-2K-3KS-TS= - NetScaler 1KV: 2 Gbps Clustering to 3 Gbps Std (Upgrade) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản