Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-PI2X-AS-15K - Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 15K Device Lic L-PI2X-AS-15K Updating... Updating... L-PI2X-AS-15K - Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 15K Device Lic Giá tốt
2 L-PI2X-AS-15K-P - Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 15K Device Lic (Prom) L-PI2X-AS-15K-P Updating... Updating... L-PI2X-AS-15K-P - Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 15K Device Lic (Prom) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản