Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L7D48AAE#B8X - Bundled Services Removal L7D48AAE#B8X Updating... Updating... L7D48AAE#B8X - Bundled Services Removal Giá tốt
2 L7D48AAE#B8Y - Removal of I&S when Bundled Service L7D48AAE#B8Y Updating... Updating... L7D48AAE#B8Y - Removal of I&S when Bundled Service Giá tốt
3 L7D48AAE - HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx E-LTU L7D48AAE Updating... Updating... L7D48AAE - HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx E-LTU Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản