Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 M7iE-DC-RE400-2FETX-B - M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 2 Built in Fast Ethernet ports (RJ connectors), cooling, midplane, 1 DC power supply, JUNOS, 1  Enhanced Forwarding Engine, 1 Routing Engine 400Mhz. Optional flash media kit sold separately. M7iE-DC-RE400-2FETX-B Updating... Updating... M7iE-DC-RE400-2FETX-B - M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 2 Built in Fast Ethernet ports (RJ connectors), cooling, midplane, 1 DC power supply, JUNOS, 1 Enhanced Forwarding Engine, 1 Routing Engine 400Mhz. Optional flash media kit sold separately. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản