Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Module quang SFP Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850nm MMF 1km MA-SFP-1GB-SX Updating... Updating...

Module quang SFP Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850nm Multi mode 1km Optic Transceiver

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản