Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-ME3600X-1OC3 - 1 Port OC3/STM-1 License E-Delivery PAK for ME3600X Series L-ME3600X-1OC3 Updating... Updating... L-ME3600X-1OC3 - 1 Port OC3/STM-1 License E-Delivery PAK for ME3600X Series Giá tốt
2 ME3600X-1OC3 - 1 Port OC3/STM-1 License Paper PAK for ME3600X Series ME3600X-1OC3 Updating... Updating... ME3600X-1OC3 - 1 Port OC3/STM-1 License Paper PAK for ME3600X Series Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản