Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MEM-512 - Memory upgrade from 256MB to 512MB MEM-512 Updating... Updating... MEM-512 - Memory upgrade from 256MB to 512MB Giá tốt
2 J-MEM-512M-S - 512MB Memory Module - Spare J-MEM-512M-S Updating... Updating... J-MEM-512M-S - 512MB Memory Module - Spare Giá tốt
3 SSG-100-MEM-512 - 512 MB DIMM memory upgrade for the SSG 100 series SSG-100-MEM-512 Updating... Updating... SSG-100-MEM-512 - 512 MB DIMM memory upgrade for the SSG 100 series Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản