Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MEM-UBR72K-G2-2GB - UBR7200 Series NPE-G2 2GB Memory, System MEM-UBR72K-G2-2GB Updating... Updating... MEM-UBR72K-G2-2GB - UBR7200 Series NPE-G2 2GB Memory, System Giá tốt
2 MEM-UBR72K-G2-2GB= - UBR7200 Series NPE-G2 2GB Memory, Spare MEM-UBR72K-G2-2GB= Updating... Updating... MEM-UBR72K-G2-2GB= - UBR7200 Series NPE-G2 2GB Memory, Spare Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản