Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MR33-HW Meraki MR33 Cloud Managed 802.11ac Access Point MR33-HW Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W (Minimum 1 Year Enterprise License purchase required per access point)

Giá tốt
2 MR33-HW-BDL Cisco Meraki MR33 Access Point Includes 1 Year Enterprise License MR33-HW-BDL Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-BDL MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 1 Year Enterprise License

Giá tốt
3 MR33-HW-BDL3 Cisco Meraki MR33 Access Point Includes 3 Year Enterprise License MR33-HW-BDL3 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-BDL3 MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 3 Year Enterprise License

Giá tốt
4 MR33-HW-BDL5 Cisco Meraki MR33 Access Point Includes 5 Year Enterprise License MR33-HW-BDL5 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-BDL5 MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 5 Year Enterprise License

Giá tốt
5 MR33-HW-3PK-BDL Cisco Meraki MR33 Access Point 3 Pack Bundle Includes 1 Year License MR33-HW-3PK-BDL Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-3PK-BDL Quantity of 3 MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 1 Year Enterprise License

Giá tốt
6 MR33-HW-3PK-BDL3 Cisco Meraki MR33 Access Point 3 Pack Bundle Includes 3 Year License MR33-HW-3PK-BDL3 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-3PK-BDL3 Quantity of 3 MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 3 Year Enterprise License

Giá tốt
7 MR33-HW-3PK-BDL5 Cisco Meraki MR33 Access Point 3 Pack Bundle Includes 5 Year License MR33-HW-3PK-BDL5 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR33-HW-3PK-BDL5 Quantity of 3 MR33 Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point, 1.3 Gbps, 802.3af PoE 11W Includes 5 Year Enterprise License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản