Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MR53-HW Cisco Meraki MR53 Cloud Managed 802.11ac Access Point MR53-HW Updating... Updating...

Cisco Meraki MR53-HW Dual-Band, 4x4:4 802.11ac Wave 2 Indoor High Performance Wireless Access Point with Bluetooth Beacon & Multigigabit Ethernet ( Hardware Only - No License included - License must be purchased separately)

Giá tốt
2 MR53-HW-BDL Cisco Meraki MR53 Access Point Includes 1 Year Enterprise License MR53-HW-BDL Updating... Updating...

Cisco Meraki MR53-HW-BDL Dual-Band, 4x4:4 802.11ac Wave 2 Indoor High Performance Wireless Access Point with Bluetooth Beacon & Multigigabit Ethernet Includes 1 Year Enterprise License

Giá tốt
3 MR53-HW-BDL3 Cisco Meraki MR53 Access Point Includes 3 Year Enterprise License MR53-HW-BDL3 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR53-HW-BDL3 Dual-Band, 4x4:4 802.11ac Wave 2 Indoor High Performance Wireless Access Point with Bluetooth Beacon & Multigigabit Ethernet Includes 3 Year Enterprise License

Giá tốt
4 MR53-HW-BDL5 Cisco Meraki MR53 Access Point Includes 5 Year Enterprise License MR53-HW-BDL5 Updating... Updating...

Cisco Meraki MR53-HW-BDL5 Dual-Band, 4x4:4 802.11ac Wave 2 Indoor High Performance Wireless Access Point with Bluetooth Beacon & Multigigabit Ethernet Includes 5 Year Enterprise License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản