Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MX40-T-AC - MX40 AC chassis with timing support - includes dual power supplies, 2 empty MIC slots, 2x10G fixed ports, Junos, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q & S-ACCT-JFLOW-IN-5G licenses. Power-supply cable to be ordered separately MX40-T-AC Updating... Updating... MX40-T-AC - MX40 AC chassis with timing support - includes dual power supplies, 2 empty MIC slots, 2x10G fixed ports, Junos, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q & S-ACCT-JFLOW-IN-5G licenses. Power-supply cable to be ordered separately Giá tốt
2 SVC-COR-MX40-T-AC - Juniper Care Core Support for MX40-T-AC SVC-COR-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-COR-MX40-T-AC - Juniper Care Core Support for MX40-T-AC Giá tốt
3 SVC-CP-MX40-T-AC - Juniper Care Core Plus Support for  MX40-T-AC SVC-CP-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-CP-MX40-T-AC - Juniper Care Core Plus Support for MX40-T-AC Giá tốt
4 SVC-NDCE-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Onsite Support for  MX40-T-AC SVC-NDCE-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-NDCE-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Onsite Support for MX40-T-AC Giá tốt
5 SVC-ND-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Support for  MX40-T-AC SVC-ND-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-ND-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Support for MX40-T-AC Giá tốt
6 SVC-NDS-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Ship Support for  MX40-T-AC SVC-NDS-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-NDS-MX40-T-AC - Juniper Care Next Day Ship Support for MX40-T-AC Giá tốt
7 SVC-SDCE-MX40-T-AC - Juniper Care Same Day Onsite Support for MX40-T-AC SVC-SDCE-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-SDCE-MX40-T-AC - Juniper Care Same Day Onsite Support for MX40-T-AC Giá tốt
8 SVC-SD-MX40-T-AC - Juniper Care Same Day Support for  MX40-T-AC SVC-SD-MX40-T-AC Updating... Updating... SVC-SD-MX40-T-AC - Juniper Care Same Day Support for MX40-T-AC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản