Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MX80-10G-DC-ADV-B - MX80 Promotional 10G Bundle for channels, Includes MX80 Modular DC, spare DC Power supply, 20x1G MIC, 1 extra modular MIC slot including L3-ADV license, Queuing, Inline Jflow, Junos WW. (4x10G fixed ports restricted, MIC in empty slot MX80-10G-DC-ADV-B Updating... Updating... MX80-10G-DC-ADV-B - MX80 Promotional 10G Bundle for channels, Includes MX80 Modular DC, spare DC Power supply, 20x1G MIC, 1 extra modular MIC slot including L3-ADV license, Queuing, Inline Jflow, Junos WW. (4x10G fixed ports restricted, MIC in empty slot sold separately) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản