Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N35-FM-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux. N35-FM-48X Updating... Updating...

Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux N35-FM-48X support layer1, layer 2 muxing, 3x 16 SFP+ line cards or 3x 4QSFP line cards, Connect multiple servers with a minimum of 39 ns of port port-to to-port latency for ultra-low latency order entry.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.