Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N3K-C3172-BD-L3 - Nexus 3172PQ, Rev Airflow (port side intake),DC P/S, LAN En N3K-C3172-BD-L3 Updating... Updating... N3K-C3172-BD-L3 - Nexus 3172PQ, Rev Airflow (port side intake),DC P/S, LAN En Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản