Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N3K-LAN2K9 Cisco Nexus 3000 Layer 3 LAN Enterprise License. N3K-LAN2K Updating... Updating...

Giấy phép bản quyền N3K-LAN2K9 Cisco Nexus 3000 Layer 3 LAN Enterprise License for Nexus 3464C.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản