Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N5672-EL2-SSK9 - Nexus 5672 Enhanced Layer 2 License N5672-EL2-SSK9 Updating... Updating... N5672-EL2-SSK9 - Nexus 5672 Enhanced Layer 2 License Giá tốt
2 N5672-EL2-SSK9= - Nexus 5672 Enhanced Layer 2 License N5672-EL2-SSK9= Updating... Updating... N5672-EL2-SSK9= - Nexus 5672 Enhanced Layer 2 License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản