Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-N6001-16PP-SSK9= - E-Delivery Nexus 6001 Promo Storage License 16x10G or 4x40G L-N6001-16PP-SSK9= Updating... Updating... L-N6001-16PP-SSK9= - E-Delivery Nexus 6001 Promo Storage License 16x10G or 4x40G Giá tốt
2 N6001-16PP-SSK9= - Nexus Promo 6001 Storage License, 16x10G ports or 4x40G port N6001-16PP-SSK9= Updating... Updating... N6001-16PP-SSK9= - Nexus Promo 6001 Storage License, 16x10G ports or 4x40G port Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản