Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N6001P-2FEX-10G - N6001P Chassis with 2 x 10G FEXes with FETs N6001P-2FEX-10G Updating... Updating... N6001P-2FEX-10G - N6001P Chassis with 2 x 10G FEXes with FETs Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản