Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N6004X-M20UP - Nexus 6004 Unified Mod 20P 10GE Eth/FCoE OR 8/4/2G FC N6004X-M20UP Updating... Updating... N6004X-M20UP - Nexus 6004 Unified Mod 20P 10GE Eth/FCoE OR 8/4/2G FC Giá tốt
2 N6004X-M20UP= - Nexus 6004 Unified Mod 20P 10GE Eth/FCoE OR 8/4/2G FC N6004X-M20UP= Updating... Updating... N6004X-M20UP= - Nexus 6004 Unified Mod 20P 10GE Eth/FCoE OR 8/4/2G FC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản