Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N7K-F3-N9372-P1 - 2 Nexus 7000 12-port F3 40G + 2 N9372PX + 16 QSFP Bidi N7K-F3-N9372-P1 Updating... Updating... N7K-F3-N9372-P1 - 2 Nexus 7000 12-port F3 40G + 2 N9372PX + 16 QSFP Bidi Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản