Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 L-N7K-LAN1K9= - Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) eDelivery L-N7K-LAN1K9= Updating... Updating... L-N7K-LAN1K9= - Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) eDelivery Giá tốt
2 N7K-LAN1K9= - Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 Protocols) N7K-LAN1K9= Updating... Updating... N7K-LAN1K9= - Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 Protocols) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản